Chứng chỉ sơ cấp nghề hàn áp lực do Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Sơn cấp có giá trị trên toàn quốc. Chứng chỉ sơ cấp nghề hàn áp lực đào tạo 03-06 tháng và khai giảng vào ngày 12 và 24 hàng tháng trên toàn quốc. Đăng ký học lấy Chứng chỉ sơ cấp nghề hàn áp lực qua số  0947.17.88.00 – 0838.07.88.00 – Zalo: 0838.07.88.00 sẽ được giảm 20% học phí.

Mẫu Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Hàn Áp Lực
Mẫu Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Hàn Áp Lực

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ

Hotline: 0947.17.88.00 – 0838.07.88.00 – Zalo: 0838.07.88.00

Email: daynghetuyensinh@gmail.com

Website: https://tuyensinhdaynghe.edu.vn/

Đăng ký Online: https://tuyensinhdaynghe.edu.vn/dang-ky/

Facebook: https://www.facebook.com/truongkinhtekythuattruongson

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRƯỜNG SƠN – HÀ NỘI

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRƯỜNG SƠN – QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRƯỜNG SƠN – BÌNH DƯƠNG

Đối tác của chúng tôi