TUYỂN SINH TRUNG CẤP TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp tự động hóa công nghiệp chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp thương mại điện tử chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học,...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học,...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp vận hành máy xây dựng chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP KỸ THUẬT XÂY DỰNG [TOÀN QUỐC]

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp kỹ thuật xây dựng chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP QUẢN TRỊ KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ GAS

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp quản trị kinh doanh xăng dầu và gas chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học,...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH [TOÀN QUỐC]

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp văn thư hành chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHĂN NUÔI-THÚ Y [TOÀN QUỐC]

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp chăn nuôi – thú y hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2...